Siekdami užtikrinti, kad mūsų vairuotojai būtų optimaliai pasirengę vežti jūsų konteinerius, jie reguliariai dalyvauja mokymo kursuose. Du kartus per metus užtikriname, kad mūsų vairuotojai būtų informuoti pagal naujausias žinias ir patikimai baigę visus mokymo modulius. 👩🏫👍

Sužinokite daugiau apie mūsų vairuotojus ir visą mūsų komandą.