DUOMENŲ APSAUGOS PAREIŠKIMAS

1. Duomenų apsauga trumpai

Bendro pobūdžio pastabos

Toliau pateiktose pastabose apžvelgiama, kas vyksta su jūsų asmenine informacija, kai lankotės mūsų svetainėje. Asmens duomenys yra bet kokie duomenys, kurie jus identifikuoja. Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą galima rasti mūsų privatumo politikoje.

Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Kas yra atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Duomenų apdorojimą šioje svetainėje atlieka svetainės operatorius. Jo kontaktinius duomenis galima rasti šioje svetainėje.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Jūsų duomenys bus renkami, viena vertus, tada, kai juos mums atskleidžiate. Tai gali būti, pvz., pirkimo užsakymas, kuriame duomenis įvedate kontaktinėje formoje.

Kiti duomenys renkami automatiškai, jums lankantis svetainėje per mūsų IT sistemas. Tai yra visų pirma techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba lankymosi laikas). Šios informacijos rinkimas vyksta automatiškai, kai tik įeinate į mūsų svetainę.

Kaip naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų renkama siekiant užtikrinti nepriekaištingą svetainės teikimą. Kiti duomenys gali būti naudojami naudotojo elgsenai analizuoti.

Kokias teises turite dėl savo duomenų?

Bet kuriuo metu turite teisę gauti nemokamą informaciją apie saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir tikslą. Jūs taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti, blokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Šiuo tikslu, taip pat dėl papildomų klausimų apie duomenų apsaugą galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu apačioje nurodytu adresu. Be to, turite teisę kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją.

Taip pat jūs turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Išsamesnę informaciją rasite privatumo politikoje „Teisė į apdorojimo apribojimą“.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių įrankiai

Apsilankę mūsų tinklalapyje, jūsų naršymo elgesys gali būti statistiškai įvertintas. Tai visų pirma vyksta su slapukais ir vadinamosiomis analizės programomis. Jūsų naršymo elgsenos analizė paprastai yra anoniminė; naršymo elgsenos negalima atsekti. Jūs galite prieštarauti šiai analizei arba užkirsti jam kelią nenaudodami tam tikrų įrankių. Išsamią informaciją galima rasti šioje privatumo politikoje.

Galite prieštarauti šiai analizei. Mes informuosime jus apie prieštaravimo galimybes šioje privatumo politikoje.

2. Bendro pobūdžio pastabos ir informacija apie įsipareigojimus

Duomenų apsauga

Šių puslapių operatoriai labai rimtai saugo jūsų asmens duomenis. Jūsų asmeninius duomenis tvarkome konfidencialiai ir laikantis įstatymų nustatytų duomenų apsaugos taisyklių ir šios privatumo politikos.

Jei naudojate šią svetainę, bus renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys yra bet kokie duomenys, kurie jus asmeniškai identifikuoja. Ši privatumo politika paaiškina, kokią informaciją mes renkame ir ką naudojame. Taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai vyksta.

Atkreipkite dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Negalima visiškai apsaugoti trečiųjų šalių prieigos prie duomenų.

Pastaba apie atsakingąją instituciją

Šioje svetainėje atsakinga duomenų apdorojimo įmonė yra:

CML Transport und Logistik GmbH &Co. KG
Diepholzer g. 88
D-28816 Stuhr

Telefonas: +49 (0)421 – 33117 – 100
El. paštas: gl@cm-log.eu

Atsakingas subjektas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas ar kartu su kitais sprendžia asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones (pvz., vardus, el. pašto adresus ir kt.).

Jūsų sutikimo dėl duomenų tvarkymo atšaukimas

Daugelį duomenų apdorojimo operacijų galima atlikti tik gavus jūsų sutikimą. Bet kuriuo metu galite atšaukti jau suteiktą sutikimą. Pranešimas el. paštu laisva forma mums yra pakankamas. Duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumas nepanaikinamas.

Teisė prieštarauti duomenų rinkimui ypatingais atvejais ir tiesioginiu paštu (BDAR 21 straipsnis)

Jei duomenų tvarkymas atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f dalį, jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios situacijos; tai taip pat kaip tai taikoma profiliavimui pagal šias nuostatas. Atitinkamas teisinis pagrindas, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, pateikiamas šioje privatumo politikoje. Jei prieštaraujate, mes nutrauksime jūsų asmeninių duomenų apdorojimą, nebent galime pateikti įrodymų, kad yra teisėtų pagrįstų priežasčių tvarkyti, kad jos būtų svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba tvarkyti, siekiant vykdyti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus (prieštaravimas pagal BDAR al 21 str. 1 dalį).

Jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginiam paštui, turite teisę bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimą dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo tokiai reklamai; tai taip pat taikoma profiliavimui, jei jis yra susijęs su tokiu tiesioginiu paštu. Jei prieštaraujate, jūsų asmens duomenys nebebus naudojami tiesioginei reklamai (prieštaravimas pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį).

Teisė kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją

BDAR pažeidimų atveju atitinkami asmenys turi teisę apskųsti priežiūros instituciją, ypač valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba tariamo pažeidimo vieta. Teisė skųstis nepažeidžia jokių kitų administracinių ar teisminių priemonių.

Teisė į duomenų perkeliamumą

ūs turite teisę turėti duomenis, kuriuos mes apdorojame pagal jūsų sutikimą arba vykdant sutartį, standartiniu, mašininio skaitymo formatu, arba trečiajai šaliai. Jei reikalingas tiesioginis duomenų perdavimas kitam atsakingam asmeniui, tai bus atlikta tik tiek, kiek techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Šioje svetainėje saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pvz., užsakymų ar užklausų, kuriuos siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, taikomas SSL arba TLS šifravimas. Šifruotas ryšys nurodomas naršyklės adreso juostoje, pakeičiant adresą iš „http: //“ į „https: //“, ir užrakto piktograma naršyklės juostoje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali nuskaityti mums pateiktų duomenų.

Informacija, jos blokavimas, ištrynimas ir taisymas

Taikant galiojančias teisines nuostatas, jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti nemokamą informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei reikia, teisę taisyti, blokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Šiuo tikslu, taip pat dėl papildomų klausimų apie asmens duomenų apsaugą galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu adresu, nurodytu apačioje.

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

Jūs turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šiuo tikslu galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu adresu, nurodytu apačioje. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą taikoma tokiais atvejais:

  • Jei neigiate mūsų asmeninės informacijos, saugomos su mumis, tikslumą, paprastai mums reikia laiko tai patikrinti. Patikrinimo laikotarpiu turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą, o ne ištrinti.
  • Jei mums nebereikės jūsų asmeninės informacijos, tačiau jums reikia, kad galėtumėte naudotis, ginti ar vykdyti teisinius reikalavimus, turite teisę prašyti, kad jūsų asmeninė informacija būtų apribota, o ne ištrinta.
  • Jei pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, turi būti išlaikyta pusiausvyra tarp jūsų ir mūsų interesų. Kol nėra aišku, kokie interesai vyrauja, turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys gali būti naudojami tik su jūsų sutikimu arba siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises arba svarbius visuomenės interesus Europos Sąjungoje arba valstybėje narėje.

3. Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Slapukai

Interneto puslapiuose iš dalies naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ir neturi virusų. Slapukai naudojami siekiant, kad mūsų pasiūlymas būtų patogesnis, efektyvesnis ir saugesnis. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir saugomi jūsų naršyklėje.

Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų informuotas apie slapukų ir slapukų nustatymą tik atskirais atvejais, slapukų priėmimą tam tikrais atvejais arba paprastai išjungus ir aktyvuojant automatinį slapukų ištrynimą, kai uždarote naršyklę. Pasirinkimas nepriimti slapukų gali apriboti mūsų svetainės funkcionalumą.

Slapukai, reikalingi elektroninio ryšio procesui atlikti arba tam tikroms jūsų pageidaujamoms funkcijoms atlikti (pvz., pirkinių krepšelio funkcijai) yra tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalimi. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad būtų techniškai teisingas ir optimizuotas paslaugų teikimas. Jei yra saugomi kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti naršymo elgsenai analizuoti), šiame privatumo politikoje jie bus tvarkomi atskirai.


Serverio žurnalo failai

Puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverių žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai yra:

  • naršyklės tipas ir naršyklės serverio versija
  • naudojama operacinė sistema
  • URL, iš kurios buvote nukreipti į svetainę
  • prieigos kompiuterio tipo pavadinimas
  • serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais

Šių duomenų rinkimas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą dėl techniškai klaidingo pateikimo ir jos svetainės optimizavimo – šiuo tikslu turi būti užregistruoti serverio žurnalo failai.

Liestis

Jei atsiųsite mums užklausas per kontaktinę formą, jūsų užklausos formos duomenys, įskaitant jame nurodytus kontaktinius duomenis, bus saugomi, kad būtų galima apdoroti užklausą ir jei bus imtasi tolesnių klausimų. Mes nesidalinsime šia informacija be jūsų sutikimo.

Į kontaktinę formą įvestų duomenų tvarkymas vyksta tik remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalis). Bet kuriuo metu galite atšaukti suteiktą sutikimą. Pranešimas el. paštu laisva forma mums yra pakankamas. Duomenų apdorojimo operacijų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumas nepanaikinamas.

Informacija, kurią pateikiate kontaktinėje formoje, lieka pas mus tol, kol paprašysite mūsų ją ištrinti, atšauksite sutikimą saugoti arba neliks duomenų saugojimo priežasties (pvz., apdorojus jūsų užklausą). Privalomos įstatyminės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Užklausa el. paštu, telefonu ar faksu

Jei susisiekite su mumis el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų prašymas, įskaitant visus gautus asmens duomenis (vardas, prašymas), bus saugomas ir apdorojamas jūsų prašymui apdoroti. Mes nesidalinsime šia informacija be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas susijęs su sutarties vykdymu arba yra būtinas prieš sudarant sutartį. Visais kitais atvejais tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalis) ir (arba) mūsų teisėtiems interesams (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), nes mes turime teisėtą interesą dėl mums adresuotų prašymų tvarkymo poreikio.

Informacija, kurią pateikiate kontaktinėje formoje, lieka pas mus tol, kol paprašysite mūsų ją ištrinti, atšauksite sutikimą saugoti arba neliks duomenų saugojimo priežasties (pvz., apdorojus jūsų užklausą). Privalomos įstatyminės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

4. Analizės įrankiai ir reklama

Google Analytics

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslaugos funkcijas. Jas teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV).

„Google Analytics“ taip pat naudoja slapukus. Tai yra tekstiniai duomenys, kurie yra įrašomi jūsų kompiuteryje tam, kad supaprastintų ir paspartintų analizės funkcijų naudojimą svetainėje. Informacija slapukuose apie jūsų naudojimąsi šia svetaine yra persiunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten laikoma.

„Google Analytics“ slapukų saugojimas ir šio analizės įrankio naudojimas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojo elgesį, kad optimizuotų savo svetainę ir reklamą.

IP anonimizavimas

Šioje svetainėje aktyvavome funkciją IP anonimizaciją. Todėl jūsų IP adresas bus sutrumpintas „Google“ Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse prieš perduodant jas į JAV. Tik išskirtiniais atvejais į „Google“ serverį JAV bus persiunčiamas pilnas jūsų IP adresas, ten jis bus sutrumpintas. Šių svetainių operatorių vardu „Google“ naudos šią informaciją atlikti svetainių panaudojimo vertinimus, kad būtų galima parengti ataskaitą apie svetainės naudojimo veiklą, pagerinti joje teikiamas paslaugas ir internetinių tarnybų veiklą per svetainių operatorius. Iš jūsų naršyklės persiųstas į „Google Analytics“ IP adresas nebus pateikiamas kartu su kitais duomenimis iš „Google“.

Naršyklės priedai

Galite užkirsti kelią slapukų saugojimui atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą; Tačiau norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo atveju jūs negalite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti "Google" rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) ir tvarkyti šiuos duomenis "Google", atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, pasiekiamą pagal šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prieštaravimas duomenų rinkimui

Galite užkirsti kelią duomenų rinkimui "Google Analytics" spustelėję šią nuorodą. Bus nustatytas atsisakymo slapukas, kad būtų išvengta jūsų duomenų rinkimo būsimuose apsilankymuose šioje svetainėje: Išjunkite "Google Analytics".

Daugiau informacijos apie "Google Analytics" naudotojų duomenų tvarkymą galima rasti "Google" privatumo politikoje:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Laikymo trukmė

"Google" saugomi naudotojo ir įvykių lygio duomenys, susieti su slapukais, vartotojo ID (e.B. Vartotojo ID) arba reklaminiais ID (e.B. "DoubleClick" slapukai, "Android" reklamos ID), po 14 mėnesių bus anonimizuoti arba ištrinti. Išsamią informaciją galima rasti paspaudę šią nuorodą: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. Nuosavos paslaugos

Reklamos

Turite galimybę su mumis susisiekti (pvz., el. paštu, paprastu paštu arba per internetinę paraiškos formą). Toliau mes informuosime jus apie jūsų asmens duomenų, surinktų per paraiškų teikimo procesą, apimtį, paskirtį ir naudojimą. Užtikriname, kad jūsų duomenų rinkimas, apdorojimas ir naudojimas bus suderintas su galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais ir visomis kitomis teisinėmis nuostatomis ir kad jūsų duomenys bus griežtai konfidencialūs.

Duomenų rinkimo apimtis ir tikslas

Jei atsiųsite mums paraišką, apdorosime jūsų susijusius asmens duomenis (pvz., kontaktinius ir ryšio duomenis, paraiškos dokumentus, pastabas darbo pokalbių kontekste ir kt.), jei tai būtina sprendimui dėl darbo vietos nustatymo. Šio įstatymo teisinis pagrindas yra BDSG 26 par. pagal Vokietijos teisę (darbo santykių inicijavimas), BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (bendrasis sutarties inicijavimas) ir, jei suteikėte sutikimą, – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Bet kuriuo metu duotą sutikimą galite atšaukti. Jūsų asmeniniai duomenys mūsų įmonėje bus perduoti tik tiems asmenims, kurie dalyvauja jūsų paraiškos tvarkyme.

Jei paraiška yra sėkminga, jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi remiantis BDSG 26 straipsnio 1 dalimi ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, įgyvendinant mūsų įsipareigojimus mūsų duomenų apdorojimo sistemose.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Jei negalime pateikti jums darbo pasiūlymo, jei atmesite darbo pasiūlymą, atšaukiate savo paraišką, atšaukiate sutikimą dėl duomenų apdorojimo arba prašysite ištrinti duomenis, jūsų pateikti duomenys, įskaitant visus likusius fizinius paraiškos dokumentus, bus apdoroti ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo registracijos laikotarpio pabaigos ir saugomi numatytą informacijos saugojimo laikotarpį, būtų galima išsiaiškinti paraiškų teikimo proceso detales neatitikimų atveju (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).

ŠIS SAUGOJIMAS GALI BŪTI PRIVALOMAS SIEKIANT UŽTIKRINTI MŪSŲ INTERESŲ APSAUGĄ TEISĖTAIS VEIKLOS TIKSLAIS.

Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, duomenys bus ištrinti, išskyrus atvejus, kai bus nustatytas įstatyminis saugojimo įpareigojimas ar kita teisinė priežastis, dėl kurios būtų reikalinga juos saugoti toliau. Jei paaiškėja, kad jūsų duomenų saugojimas bus reikalingas pasibaigus numatytam saugojimo laikotarpiui (pvz., dėl laukiančio ar vykstančio teisinio ginčo nagrinėjimo), duomenys nebus ištrinti tol, kol nebus priimtas atitinkamas sprendimas. Kiti įstatymuose nustatyti saugojimo įsipareigojimai lieka nepakeisti.