PRIVATUMO POLITIKA

1. duomenų apsauga iš pirmo žvilgsnio

Bendrosios pastabos

Toliau pateiktose pastabose paprastai apžvelgiama, kas vyksta su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės mūsų svetainėje. Asmens duomenys – tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos jus galima asmeniškai identifikuoti. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugą rasite po šiuo tekstu pateiktoje duomenų apsaugos deklaracijoje.

Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės operatorius. Jo kontaktinę informaciją rasite šios svetainės skiltyje.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Viena vertus, jūsų duomenys renkami jums juos pateikiant mums. Tai gali būti, pavyzdžiui, kontaktinėje formoje įvesti duomenys.

Kitus duomenis mūsų IT sistemos renka automatiškai, kai lankotės svetainėje. Tai daugiausia techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik įeinate į mūsų svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų renkama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų naudotojo elgsenai analizuoti.

Kokias teises turite dėl savo duomenų?

Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir paskirtį. Taip pat turite teisę prašyti ištaisyti, blokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Jei turite daugiau klausimų dėl duomenų apsaugos, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis atspaude nurodytu adresu. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Tam tikromis aplinkybėmis taip pat turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Išsamesnės informacijos rasite privatumo politikos skyriuje „Teisė apriboti duomenų tvarkymą”.

Trečiųjų šalių analizės įrankiai ir priemonės

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų naršymo elgesys gali būti statistiškai vertinamas. Tai dažniausiai daroma naudojant slapukus ir vadinamąsias analizės programas. Jūsų naršymo elgsenos analizė paprastai yra anoniminė; naršymo elgsenos negalima susieti su jumis. Galite nesutikti su šia analize arba užkirsti jai kelią nenaudodami tam tikrų įrankių. Išsamią informaciją apie tai rasite šioje privatumo politikoje.

Galite prieštarauti šiai analizei. Apie prieštaravimo galimybes informuosime šioje privatumo politikoje.

2 Bendrosios pastabos ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių valdytojai labai rimtai rūpinasi jūsų asmens duomenų apsauga. Jūsų asmeninius duomenis tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Jame taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., susirašinėjimas el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Pastaba apie atsakingą įstaigą

Šios svetainės duomenų valdytojas yra:

CML Transport und Logistik GmbH & Co. KG
Diepholzer Str. 88
28816 Stuhr

Telefonas: +49 (0)421 – 33117 – 100
El. paštas: gl@cm-log.eu

Duomenų apsaugos pareigūnas

„HUBIT Data Protection GmbH & Co KG
Verena Ahlswede
Lise-Meitner-Str.2
28359 Brėmenas

Telefonas: 0421 – 33114300
El. paštas: info@hubit.de

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslus ir priemones.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Jau duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Jums tereikia atsiųsti mums neoficialią žinutę el. paštu. Duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu konkrečiais atvejais ir tiesiogine rinkodara (BDAR 21 straipsnis)

Jei duomenys tvarkomi remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. e arba f DSGVO, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija; tai taip pat taikoma šiomis nuostatomis grindžiamam profiliavimui. Atitinkamą teisinį pagrindą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, galima rasti šioje duomenų apsaugos deklaracijoje. Jei prieštaraujate, nebetvarkysime atitinkamų jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (prieštaravimas pagal DSGVO 21 straipsnio 1 dalį).

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kada nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais; tai taip pat taikoma profiliavimui, jei jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei prieštaraujate, jūsų asmens duomenys vėliau nebebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (prieštaravimas pagal DSGVO 21 straipsnio 2 dalį).

Teisė kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją

BDAR pažeidimų atveju duomenų subjektai turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta. Teisė pateikti apeliacinį skundą nepažeidžia jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad duomenys, kuriuos tvarkome automatiškai pagal jūsų sutikimą arba vykdydami sutartį, būtų perduoti jums arba trečiajai šaliai bendru, kompiuterio skaitomu formatu. Jei prašote tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pavyzdžiui, užsakymų ar užklausų, kurias siunčiate mums, kaip svetainės operatoriui, perdavimą, šioje svetainėje naudojamas SSL arba SSL protokolas. TLS šifravimas. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal tai, kad naršyklės adreso eilutėje pasikeičia adresas iš „http://” į „https://” ir pagal spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų.

Informacija, blokavimas, ištrynimas ir taisymas

Vadovaudamiesi galiojančiomis teisinėmis nuostatomis, turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę į šių duomenų ištaisymą, blokavimą ar ištrynimą. Bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis šiuo tikslu ir kitais klausimais dėl asmens duomenų nurodytu adresu.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Šiuo tikslu bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis atspaude nurodytu adresu. Teisė apriboti duomenų tvarkymą galioja šiais atvejais:

  • Jei ginčijate mūsų turimų jūsų asmens duomenų tikslumą, paprastai mums prireiks laiko jiems patikrinti. Peržiūros laikotarpiu turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenys buvo / yra tvarkomi neteisėtai, vietoj ištrynimo galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, bet jums jų reikia teisiniams reikalavimams vykdyti, ginti ar įgyvendinti, turite teisę prašyti ne ištrinti, o apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei norite pareikšti prieštaravimą pagal 21 straipsnio 2 dalį, galite pateikti prieštaravimą. 1 DSGVO, turi būti užtikrinta pusiausvyra tarp jūsų ir mūsų interesų. Kol dar nenustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, tokie duomenys gali būti tvarkomi ne tik saugomi, bet ir tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl Europos Sąjungos ar valstybės narės svarbaus viešojo intereso priežasčių.

3. duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Slapukai

Interneto puslapiuose iš dalies naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai nedaro jokios žalos jūsų kompiuteriui ir juose nėra virusų. Slapukai naudojami tam, kad mūsų svetainė būtų patogesnė, veiksmingesnė ir saugesnė. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo jūsų kompiuteryje.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji sesijos slapukai. Jie automatiškai ištrinami pasibaigus jūsų apsilankymui. Kiti slapukai lieka saugomi jūsų galiniame įrenginyje tol, kol juos ištrinate. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu.

Galite nustatyti naršyklę taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų nustatymą ir leisti slapukus tik atskirais atvejais, neleisti priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai ir įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarant naršyklę. Jei slapukai išjungiami, šios svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.

Slapukai, kurie reikalingi elektroninio bendravimo procesui vykdyti arba tam tikroms jūsų prašomoms funkcijoms atlikti (pvz., pirkinių krepšelio funkcija), saugomi remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. f DSGVO saugomas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad jo paslaugos būtų teikiamos techniškai be klaidų ir optimaliai. Jei saugomi kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti jūsų naršymo elgsenai analizuoti), jie šioje duomenų apsaugos deklaracijoje aptariami atskirai.

Serverio žurnalo failai

Puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai:

  • Naršyklės tipas ir versija
  • Naudojama operacinė sistema
  • Nukreipiančiojo URL
  • Prisijungiančio kompiuterio prie kompiuterio prievado vardas
  • Serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami remiantis 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. f BDAR. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų pateikti ir optimizuoti savo svetainę – šiuo tikslu turi būti registruojami serverio žurnalo failai.

Kontaktinė forma

Jei siunčiate mums užklausas naudodamiesi kontaktų forma, jūsų užklausos formoje pateiktus duomenis, įskaitant joje nurodytus kontaktinius duomenis, saugosime užklausos tvarkymo tikslais ir tolesnių užklausų atveju. Šių duomenų neperduodame be jūsų sutikimo.

Todėl kontaktinėje formoje įvestų duomenų tvarkymas grindžiamas tik jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Šį sutikimą galite bet kada atšaukti. Jums tereikia atsiųsti mums neoficialią žinutę el. paštu. Duomenų tvarkymo operacijų, atliktų iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Kontaktinėje formoje įvesti duomenys liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., baigę tvarkyti jūsų užklausą). Privalomosios teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Prašymas el. paštu, telefonu arba faksu

Jei su mumis susisieksite el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą, įskaitant visus gautus asmens duomenis (vardą, pavardę, užklausą), saugosime ir tvarkysime jūsų užklausos nagrinėjimo tikslais. Šių duomenų neperduodame be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. b DSGVO, jei jūsų prašymas susijęs su sutarties vykdymu arba yra būtinas ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ir (arba) mūsų teisėtais interesais (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas), nes turime teisėtą interesą veiksmingai tvarkyti mums adresuotus prašymus.

Duomenys, kuriuos siunčiate mums per užklausas, liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., baigę tvarkyti jūsų užklausą). Privalomos įstatymų nuostatos, ypač teisės aktais nustatyti saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

4. analizės įrankiai ir reklama

„Google Analytics

Šioje svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics” funkcijos. Teikėjas yra „Google Inc”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

„Google Analytics” naudoja vadinamuosius slapukus. Tai jūsų kompiuteryje saugomi tekstiniai failai, kurie leidžia analizuoti, kaip naudojatės svetaine. Slapukų generuojama informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į „Google” serverį JAV ir ten saugoma.

„Google Analytics” slapukų saugojimas ir šio analizės įrankio naudojimas grindžiamas 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. f BDAR. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgseną, kad galėtų optimizuoti savo svetainę ir reklamą.

IP anonimizavimas

Šioje svetainėje įjungėme IP anonimizavimo funkciją. Tai reiškia, kad „Google” sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse ir tik tada jį perduos į JAV. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į „Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google” naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, rengtų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės perduotas IP adresas, kuris yra „Google Analytics” dalis, nebus sujungtas su kitais „Google” duomenimis.

Naršyklės įskiepis

Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai padarę negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti „Google” rinkti slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir „Google” tvarkyti šių duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį rasite pagal šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prieštaravimas dėl duomenų rinkimo

Galite neleisti, kad „Google Analytics” rinktų jūsų duomenis, spustelėję šią nuorodą. Nustatomas atsisakymo slapukas, kuris neleidžia rinkti jūsų duomenų ateityje lankantis šioje svetainėje: Deaktyvuokite „Google Analytics”.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics” tvarko naudotojo duomenis, rasite „Google” privatumo politikoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Laikymo laikotarpis

„Google” saugomi naudotojo ir įvykio lygmens duomenys, susieti su slapukais, naudotojo identifikatoriais (pvz., naudotojo ID) arba reklamos ID (pvz., „DoubleClick” slapukais, „Android” reklamos ID), yra anonimizuojami arba ištrinami po 14 mėnesių. Išsamią informaciją rasite šioje nuorodoje: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. nuosavos paslaugos

Paraiškos

Siūlome jums galimybę kreiptis į mus (pvz., el. paštu, paštu arba naudojantis internetine paraiškos forma). Toliau informuojame jus apie jūsų asmens duomenų, surinktų paraiškos teikimo proceso metu, apimtį, tikslą ir naudojimą. Užtikriname, kad jūsų duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami laikantis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų ir visų kitų įstatyminių nuostatų, o su jūsų duomenimis bus elgiamasi griežtai konfidencialiai.

Duomenų rinkimo apimtis ir tikslas

Kai siunčiate mums paraišką, tvarkome su ja susijusius jūsų asmens duomenis (pvz., kontaktinius ir bendravimo duomenis, paraiškos dokumentus, pokalbių metu padarytus įrašus ir t. t.) tiek, kiek tai būtina sprendimui dėl darbo santykių užmezgimo priimti. Teisinis pagrindas yra Vokietijos teisės BDSG-neu 26 straipsnis (darbo santykių inicijavimas), 6 straipsnio 6 dalis. 1 litras. b DSGVO (bendrasis sutarties inicijavimas) ir, jei davėte sutikimą, – 6 straipsnio 6 dalis. 1 litras. a BDAR. Sutikimą galima bet kada atšaukti. Jūsų asmens duomenys mūsų įmonėje bus perduoti tik tiems asmenims, kurie dalyvauja tvarkant jūsų paraišką.

Jei paraiška bus patenkinta, jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi remiantis BDSG-neu 26 straipsniu ir 6 straipsnio 6 dalimi. 1 litras. b DSGVO saugomi mūsų duomenų tvarkymo sistemose darbo santykių įgyvendinimo tikslais.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Jei negalėsime jums pateikti darbo pasiūlymo, atsisakysite darbo pasiūlymo, atšauksite savo paraišką, atšauksite sutikimą tvarkyti duomenis arba paprašysite ištrinti duomenis, jūsų pateikti duomenys, įskaitant jūsų paraišką, bus ištrinti. Jei taikoma, visi likę fiziniai paraiškos dokumentai saugomi arba laikomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius po paraiškos teikimo proceso pabaigos (saugojimo laikotarpis), kad būtų galima atsekti paraiškos teikimo proceso duomenis, jei būtų neatitikimų (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

GALITE NESUTIKTI SU TOKIU SAUGOJIMU, JEI JŪSŲ TEISĖTI INTERESAI YRA SVARBESNI UŽ MŪSŲ INTERESUS.

Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, duomenys bus ištrinti, nebent yra teisinė prievolė juos saugoti arba kita teisinė priežastis, dėl kurios jie turi būti saugomi toliau. Jei bus akivaizdu, kad jūsų duomenis reikės saugoti ir pasibaigus saugojimo laikotarpiui (pvz., dėl gresiančio ar vykstančio teisinio ginčo), duomenys bus ištrinti tik tada, kai taps nebereikalingi. Kitoms teisės aktais nustatytoms saugojimo prievolėms tai įtakos neturi.