„CM Logistik Gruppe” turi įgalioto ekonominės veiklos vykdytojo statusą. Esame vadinamieji įgaliotieji ekonominių operacijų vykdytojai (AEO – Authorised Economic Operator), todėl esame laikomi ypač patikimais ir patikimais, todėl galime prašyti lengvatų, susijusių su muitiniu įforminimu. Todėl ypač gerai įvertinome tokius kriterijus, kaip muitų ir mokesčių taisyklių laikymasis, apskaitos sistema, mokumas ir saugumo standartai.