CM Logistik Gruppe heeft de status van erkend marktdeelnemer. Als zogenaamde AEO (Authorised Economic Operator) worden wij als bijzonder betrouwbaar beschouwd en kunnen wij daarom aanspraak maken op voordelen in het kader van de douaneafhandeling. Zo scoorden wij bijzonder goed op criteria als de naleving van douane- en belastingvoorschriften, het boekhoudsysteem, de solvabiliteit en de veiligheidsnormen.