Een dispatcher bij CM Logistik Gruppe organiseert onder andere het wagenpark door aan te geven wanneer bepaalde goederen op welke locatie moeten zijn. Containerplanning heeft dus betrekking op de organisatie van het vervoer en de opslag van goederen. Vooral in terminals en magazijnen is deze beschikking van grote waarde en draagt zij bij tot de efficiëntie van de operaties.