Gevaarlijke goederen zijn stoffen en voorwerpen die een risico vormen voor de openbare veiligheid, belangrijke gemeenschappelijke goederen, mensen en dieren. Dit komt door hun fysische of chemische eigenschappen. Sommige gassen zijn bijvoorbeeld zeer ontvlambaar of zelfs explosief en vormen dus een gevaar tijdens het vervoer.

Transporten van gevaarlijke goederen worden gemarkeerd met vierkante borden, meestal diep oranje voor brandbare vloeistoffen.

CM Logistik Gruppe heeft veel ervaring met transporten van gevaarlijke stoffen. Meer informatie vindt u hier.