VERZENDING VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN

EXPEDITIE VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN VOOR TRANSPORTEN VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN EN AFVALSTOFFEN WAARVOOR GOEDKEURING VEREIST IS

CM TRANSPORT & LOGISTICS ZORGT VOOR VEILIG VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Als expediteur van gevaarlijke stoffen nemen wij een belangrijke taak op ons bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vervoer van gevaarlijke goederen in het algemeen en vervoer van gevaarlijke afvalstoffen waarvoor een vergunning nodig is in het bijzonder, vereist speciale veiligheidsmaatregelen en een nauwkeurige naleving van vele wettelijke voorschriften om mens en milieu tegen schade te beschermen. Dit vereist tact en ervaring, alsmede de nodige speciale apparatuur en de juiste vergunningen.

De CM Logistics Group met vestigingen in Stuhr bij Bremen, Duisburg en Ludwigshafen verzekert uw transporten van gevaarlijke stoffen met knowhow en alle voorgeschreven apparatuur. Bovendien hebben wij een vergunning voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen waarvoor een vergunning overeenkomstig § 54 KrWG vereist is. Wij gebruiken uitsluitend moderne transportvoertuigen met vergunningen volgens ADR-richtlijnen en speciaal opgeleide chauffeurs, want als bedrijf van de Groene logistiek zijn we ons meer dan bewust van de grote verantwoordelijkheid.

VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN, EXPLOSIEVEN EN AFVALSTOFFEN WAARVOOR EEN VERGUNNING VEREIST IS

MET UW VERVOERDER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN: TRANSPORTEN VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN IN VEILIGE HANDEN

Als expediteur van gevaarlijke goederen zijn wij uiteraard goed op de hoogte van de wettelijke voorschriften. De “Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg” (afkorting ADR uit de oorspronkelijke Franse titel) bevat diverse voorschriften betreffende de verpakking, het vastzetten van de lading en de etikettering van gevaarlijke goederen in het wegvervoer. In het algemeen zijn gevaarlijke goederen stoffen, mengsels of voorwerpen die door hun chemische, fysische of andere eigenschappen de veiligheid, de gezondheid of het leven van mensen en dieren of het milieu tijdens het vervoer in gevaar kunnen brengen. Daarom moeten tijdens het vervoer bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen. Zo moet bijvoorbeeld de klasse van de gevaarlijke goederen op het vervoermiddel worden vermeld en moet de chauffeur van het vervoer van gevaarlijke goederen over de nodige kwalificatie (ADR-certificaat) beschikken.

Bij CM Transport & Logistik omvat onze vloot van meer dan 200 trekkende eenheden en ongeveer 250 containerchassis vele moderne transportvoertuigen met goedkeuring volgens ADR-richtlijnen, klaar om uw transporten van gevaarlijke stoffen aan te nemen en veilig naar hun bestemming te brengen.

DE TRANSPORTVERGUNNING VOOR TRANSPORTEN VAN GEVAARLIJK AFVAL IS INBEGREPEN BIJ UW TRANSPORTBEDRIJF VOOR GEVAARLIJK AFVAL.

Volgens § 54 KrWG heeft iedereen die in Duitsland als expediteur gevaarlijke afvalstoffen voor verwijdering of nuttige toepassing wil vervoeren, een officiële vergunning van de autoriteiten nodig. In de procedure voor de afgifte van deze vervoersvergunning voor vergunningplichtige afvaltransporten worden de technische kennis en deskundigheid en de betrouwbaarheid van de vervoersonderneming nauwkeurig onderzocht.

Met verantwoordelijkheidsgevoel en ervaring in de transportsector heeft CM Transport & Logistik het veeleisende verificatieproces probleemloos doorlopen en is sinds 2013 in het bezit van de transportvergunning voor transporten van gevaarlijk afval. Op het Stuhr-terrein bij Bremen, in Duisburg of in Ludwigshafen – wij zorgen ervoor dat uw gevaarlijke afval veilig wordt vervoerd en doorgestuurd voor correcte verwijdering of verdere recycling. Op onze kluis De transportvoertuigen, ons materieel en ons opgeleid personeel zijn altijd betrouwbaar.

Neem gewoon contact met ons op – wij adviseren u graag!

BENT U GEÏNTERESSEERD IN ONZE DIENSTEN?

Neem dan vandaag nog contact met ons op: